Ochotnicza Straż Pożarna w Poczynie-Zdroju  

Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie-Zdroju
ul. Strażacka 1
78-320 Połczyn-Zdrój
tel./fax. +48 94 36 63 448
e-mail: poczta@osp.polczyn-zdroj.org„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi"
Jan Paweł IIPrzekaż 1% podatku dla Ochotnczej Straży Pożarnej w Połczynie-Zdroju

 

Dziękując za dotychczasową pomoc i wsparcie po raz kolejny APELUJEMY - do sympatyków i przyjaciół strażaków - do strażaków ochotników i funkcjonariuszy PSP - do członków ich rodzin i znajomych - do kierownictwa firm, zakładów i instytucji o przekazywanie 1% podatku na rzecz

Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczynie-Zdroju

Od 2004 do 2016 roku OSP w Połczynie posiadała ststus Organizacji Pożytku Publicznego. Obecnie na działalność OSP w Połczynie-Zdroju można przekazywać 1% podatku, za pośrednictwem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, wpisując w rozliczeniu podatkowym PIT numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):
0000116212
oraz w rubryce cel szczegółowy 1%:
Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie-Zdroju.

Strażacy ochotnicy od pokoleń pełnią bezinteresowną służbę w ochronie życia, zdrowia, mienia, środowiska, tradycji i kultury narodowej. Kierują się szczytnymi ideałami służenia ludziom i niesienia pomocy poszkodowanym. Cywilizacja niesie coraz więcej zagrożeń, a pokonanie ich wymaga coraz wyższych umiejętności i wyposażenia w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt ratowniczy.

PAMIĘTAJ! POMAGAJĄC STRAŻAKOM OCHOTNIKOM - POMAGASZ SOBIE! 1% - TAK NIEWIELE, A MOŻE URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE…

Wielkość dotychczas pozyskanych środków finansowych przez OSP w Połczynie-Zdroju w ramach 1% podatku przedstawia się następująco:

2005 r. - 2.395,43 zł
2006 r. - 3.777,79 zł
2007 r. - 4.353,84 zł
2008 r. - 10.581,30 zł
2009 r. - 9.704,42 zł
2010 r. - 6.324,80 zł
2011 r. - 4.658,46 zł
2012 r. - 4.405,50 zł
2013 r. - 6.791,48 zł
2014 r. - 6.018,00 zł
2015 r. - 5.754,80 zł
2016 r. - 4 865,70 zł
Razem: 69.631,52 zł

Wyżej wymienione środki przekazane przez darczyńców wydatkowano na: dopłatę do zakupu wentylatora oddymiającego, zakupu umundurowania bojowego i butów specjalnych, aparatów nadciśnieniowych, rozpieracza kolumnowego, wspornika progowego, 4 sztuk mikrofonogłośników stanowiących wyposażenie hełmów Pacific, dopłatę do zakupu pontonu hybrydowego oraz zakup wyposażenia do średniego samochodu pożarniczego MAN. Ponadto zakupiono sygnalizator bezruchu, radiostację GP 360, spawarkę, bagażniki do zabudowy samochodu ratownictwa technicznego, drabinę składaną, 6 hełmów z latarkami typu Pacific F-7, motopompę pływającą FROGGY, motopompę TOHSATSU M16/8, wymieniono opony w samochodzie pożarniczym Star 244. Dopłacono do zakupu sań do ratownictwa lodowego, cylindra rozpierającego, akumulatorów oraz sygnalizatora lądowiska dla helikopterów ratowniczych. Zakupiono również gaśnice, latarki do hełmów, prądownicę Turbo 57 oraz uprząż zabezpieczającą ratowników pracujących na podnośniku.

Za okazaną pomoc serdecznie

DZIĘKUJEMY

Zarząd OSP w Połczynie-Zdroju
„Strażactwo to jeden z zawodów, gdzie istnieje ogromna dysproporcja między ofiarnością ludzi a żywiołem, który trzeba opanować(…) Strażakami mogą być nieliczni, bo tylko oni znajdują tę ogromną potrzebę ofiarności, oddania i niesienia pomocy innym”

Wiesław Ochman
Sprawozdania finansowe za okres, w którym OSP w Połczynie-Zdroju posiadało status Organizacji Pożytku Publicznego

(kliknij nazwę dokumentu aby pobrać i obejrzeć - format PDF)

Za rok 2016:
Bilans za rok 2016,
Roczne sprawozdanie merytoryczne za rok 2016,
Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za rok 2016.

Za rok 2015:
Bilans za rok 2015,
Informacje uzupełniające do bilansu za rok 2015,
Rachunek zysków i strat za rok 2015,
Roczne sprawozdanie merytoryczne za rok 2015,
Sprawozdanie finansowe za rok 2015,
Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za rok 2015,
Plan finansowy na rok 2016.

Za rok 2014:
Bilans za rok 2014,
Rachunek zysków i strat za rok 2014,
Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne za rok 2014.

Za rok 2013:
Bilans za rok 2013,
Rachunek wyników za rok 2013,
Roczne sprawozdanie merytoryczne za rok 2013,
Informacja dodatkowa za rok 2013.

Za rok 2012:
Bilans za rok 2012,
Rachunek wyników za rok 2012,
Roczne sprawozdanie merytoryczne za rok 2012,
Informacja dodatkowa za rok 2012.

Za rok 2011:
Bilans za rok 2011,
Rachunek wyników za rok 2011,
Roczne sprawozdanie merytoryczne za rok 2011,
Informacja dodatkowa za rok 2011.