Zostań fundatorem sztandaru OSP Połczyn-Zdrój (pobierz ulotkę)
Wpłatę z dopiskiem „na sztandar” prosimy przekazywać na konto:


97102028470000190200380154  

Ochotnicza Straż Pożarna w Poczynie-Zdroju  

Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie-Zdroju
ul. Strażacka 1
78-320 Połczyn-Zdrój
tel./fax. +48 94 36 63 448
e-mail: poczta@osp.polczyn-zdroj.org

Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) w Połczynie-Zdroju jest stowarzyszeniem skupiającym osoby, których zamiłowaniem jest ochrona przeciwpożarowa. Podstawą prawną działania OSP jest ustawa – Prawo o stowarzyszeniach, ustawa o ochronie przeciwpożarowej oraz własny statut. Statut określa cele i zadania OSP, prawa i obowiązki członków oraz organizację jednostki.
OSP w Połczynie-Zdroju jest organizacją non-profit to znaczy, że nie jest nastawiona na zysk.
Do OSP w Połczynie-Zdroju można przystąpić wyrażając deklarację chęci przystąpienia popartą przez co najmniej dwie osoby będące członkami OSP.
Członkowie OSP dzielą się na członków zwyczajnych, w tym członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, członków wspierających i honorowych.
Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych tworzony jest skład Jednostki Operacyjno-Technicznej (JOT), będącej społecznym odpowiednikiem Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej (JRG PSP). To właśnie skład JOT bierze bezpośredni udział w akcjach ratowniczych.
Na działalność OSP w Połczynie-Zdroju można przekazywać 1% podatku, za pośrednictwem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, wpisując w rozliczeniu podatkowym PIT numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): 0000116212
oraz w rubryce cel szczegółowy 1%:
Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie-Zdroju.
Pozwala to na pozyskiwanie środków finansowych z 1% podatku od instytucji i osób fizycznych. Środki pozyskane z 1% podatku przeznaczane są na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego.